Miksi kuvatukea kannattaa käyttää?

Tutkimusten mukaan n. 60% ihmistä on visuaalisia eli heille  näköhavaintojen kautta tuleva informaatio on erityisen tehokasta. Tiedetään myös, että moniaistisuus tehostaa tiedonkäsittelyä. Kun sanallisen ohjeen lisänä käytetään kuvia annetaan informaatio moniaistisesti. Kuvia voi ottaa henkilön omista toimintaympäristöistä. Hyviä vaihtoehtoja ovat myös Papunetin kuvatuesta ladatut  tai muut digitaaliset kuvat, joita voi ladata erilaisista maksuttomista kuvapankeista.

Kuvatukea on tarpeen käyttää johdonmukaisesti, aikuisen ohjauksella ja pitkäkestoisesti.  Aktiivinen käyttö tarkoittaa käytännössä sitä, että kuvatukea tarvitseva ohjataan kuvien äärelle. Kuvia katsotaan yhdessä ja poistetaan näkyvistä esim. tehdyt päivän toimet tai työvaiheet. Aikuisella on kuvatuen käytössä aktiivinen rooli. Lukuisien toistojen kautta mahdollistuu toimintojen automatisoituminen eli oppiminen. Toistoja tarvitaa kymmeniä, joskus satoja ja jopa tuhansia. Kuinka monta kertaa päivässä siis tarvitsee harjoitella?

Kuvatuki tukee muistamista. On tavallista, että toiminnaohjauksen häiriöihin liittyy hankaluuksia muistaa tavallisiltakin tuntuvia asioita. Pinnisteleminen muistamiseksi kuormittaa ja tuottaa häiriökäyttäytymistä. Näin ollen kuvatuen käyttö vähentää työmuistin häiriöistä johtuvaa kuormittumista. Kuormittumisen helpottuessa toiminnanohjauskin toimii paremmin. Stressi laskee ja tunnesäätely on helpompaa. On enemmän voimavaroja jatkaa harjoittelemista ja arki sujuu paremmin.

Scroll to Top