Kuormittuminen

Kuormittuminen voi olla fyysistä, henkistä, sosiaalista tai psyykkistä. Kaikki kuormittuvat joskus ja jollain tavalla. Kun kuormittuminen on hetkellistä, palaudumme siitä ilman kummempia toimenpiteitä. Kuormittuminen muuttuu haasteeksi, kun se on voimakasta tai  pitkäkestoista. Silloin voimavaramme vähenevät, eivätkä aivot ja elimistö ehdi korjata tilannetta.Kuormittuneena tavallisetkin asiat alkavat tuntua hankalilta ja ylitsepääsemättömiltä. 

Me kaikki kuormitumme eri asioista, eri tavalla ja eri tilanteissa.  Väsymys, stressi ja hankalien tilanteiden kasaantuminen syö voimavarojamme. Nepsy-piirteisille kuormitusta voivat lisätä jännitys, äänet ja sosiaaliset kontaktit. Esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai työssä ympäristön kuormitus on monille iso. Jos päivän aikana ei ole mahdollista purkaa kuormitusta johtaa tilanne helposti ylilyönteihin.

Kuormittuminen voi näkyä eri tavoin. Toiset vetäytyvät omiin oloihinsa, hiljenevät. Toisilla käytös voi muuttua levottomammaksi, hermostuneisuus lisääntyy ja  pinna kiristyy. Motorinen levottomuus ja tic- oireet voivat lisääntyä ja tarkkaavuus heikkenee. Muistaminen ja oppiminen vaikeutuvat. 

Kuormittavien tekijöiden tiedostaminen ja tilanteiden ennakoiminen on oleellinen osa kuormittuneisuuden helpottamisessa. Kuormitusta olisi hyvä purkaa päivän mittaan ja opetella keinoja joilla tämä onnistuu. Myös ympäristöön on tarpeen lisätä ymmärrystä kuormituksen purkamisen tarpeesta. Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuista kanssasääteliäksi.

Keinoja:

 • vetäytyminen tilaan, jossa aistikuormitus vähenee
 • maneerien hyväksyminen
 • omien kiinnostuksen kohteiden kanssa puuhastelu
 • hengitysharjoitukset
 • lepääminen
 • luonnossa oleminen
 • musiikin kuuntelu
 • liikunta
 • käsityöt
 • eläimen silittely
 • rutiinit ja struktuuri arjessa

Scroll to Top