Motivaatio ja nepsy piirteet

Motivaation aivoperustasta tiedetään, että se liittyy moniin aivoalueisiin ja hermoratoihin. Dopamiini on yksi keskeinen välittäjäaine, joka liittyy vahvasti motivaatioon ja palkitsemiseen. Aivotutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen palkitsemisjärjestelmällä on tärkeä merkitys motivaation säätelyssä. Lisäksi etuaivokuori on merkittävä roolissa motivaation, tavoitteiden asettamisen ja päätöksenteon kannalta. Näiden aivoalueiden välinen vuorovaikutus ja hermoratojen aktivaatio vaikuttavat siihen, miten motivaatio syntyy ja miten se ohjaa käyttäytymistämme.

Nepsy piirteisiin liittyy kielteinen ajattelu ja usein myös heikko motivaatio moniin arkipäiväisiin asioihin. Nepsy piirteiset aivot ovat ikään kuin hälytystilassa, jolloin huomio kiinnittyy kielteisiin tai uhkaavaksi koettuihin asioihin. Nepsy aivot käsittelevät tietoa poikkeuksellisella tavalla ja kokemus ympäröivästä maailmasta muokkautuu sen mukaisesti.

Motivoitumiseen tarvitaan usein palkkioita ja houkuttimia. On tärkeää, että nepsy piirteistä henkilöä kuunnellaan ja hän saa mahdollisuuden valita ja vaikuttaa. Palkkiojärjestelmä kannattaa suunnitella yhdessä. Eri henkilöitä palkitsevat erilaiset asiat. Myös yllätyksellisyys on tärkeää. Aina samanlaisena säilyvä palkkio menettää helposti merkityksensä.

Neppiessä kannustusta, palkkioita ja muistutuksia palkkioista voi lisätä tehtäväketjuihin tehtäväkorttien muodossa. Apuna voi käyttää tsemppihahmoa tai valita jonkin muu henkilölle sopivan kannustusviestin. Tehtäväkortissa voi myös muistuttaa, kuinka lähellä palkkiota jo on.

Siivous-tehtäväketjun kuvaus. 1. Tavaroiden keräys 2. Imurointi 3. Palkinto motivaation korottamiseksi
Scroll to Top