haaste

Kuormittuminen

Kuormittuminen voi olla fyysistä, henkistä, sosiaalista tai psyykkistä. Kaikki kuormittuvat joskus ja jollain tavalla. Kun kuormittuminen on hetkellistä, palaudumme siitä ilman kummempia toimenpiteitä. Kuormittuminen muuttuu haasteeksi, kun se on voimakasta tai pitkäkestoista. Silloin voimavaramme vähenevät, eivätkä aivot ja elimistö ehdi korjata tilannetta. Kuormittuneena tavallisetkin asiat alkavat tuntua hankalilta ja ylitsepääsemättömiltä.

HAASTAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN VASTAAMINEN

Haastavan käyttäytymisen taustalla olevat tekijät voivat olla varsin moninaiset.  Välillä näitä tekijöitä on vaikea tunnistaa. Syynä haastavaan käyttäytymiseen voi olla useamman tekijän yhteisvaikutus tai pidemmällä aikavälillä kertynyt kuormitus. Monet kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat ikään kuin elämään kuuluvia asioita. Nepsypiirteisille ihmisille ne ovat kuitenkin usein enemmän. Haastavaan käyttäytymiseen voi tehokkaasti vaikuttaa ympäristöä muokkaamalla, ennakoinnilla ja struktuurilla. …

HAASTAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN VASTAAMINEN Lue lisää »

Arjen haasteita

Onko sinun tai läheisesi vaikea aloittaa asioita? Puuttuuko motivaatio? Jäävätkö asiat usein kesken? Vai kuluuko aikaa jonkun asian parissa liikaa? Kyse saattaa olla toiminnanohjauksen häiriöstä, joka johtuu aivojen etuotsalohkon poikkeavasta toiminnasta. Toiminnanohjauksen häiriöt näyttäytyvät epätarkoituksenmukaisena käyttäytymisenä ja toimintana sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteina (Jehkonen, Saunamäki, Paavola, Vilkki, 2015). Kokemukseni mukaan toiminnanohjauksen häiriö näkyy mm. toiminnan aloittamisen …

Arjen haasteita Lue lisää »

Scroll to Top