käyttäytyminen

Motivaatio ja nepsy piirteet

Motivaation aivoperustasta tiedetään, että se liittyy moniin aivoalueisiin ja hermoratoihin. Dopamiini on yksi keskeinen välittäjäaine, joka liittyy vahvasti motivaatioon ja palkitsemiseen. Aivotutkimukset ovat osoittaneet, että aivojen palkitsemisjärjestelmällä on tärkeä merkitys motivaation säätelyssä. Lisäksi etuaivokuori on merkittävä roolissa motivaation, tavoitteiden asettamisen ja päätöksenteon kannalta. Näiden aivoalueiden välinen vuorovaikutus ja hermoratojen aktivaatio vaikuttavat siihen, miten motivaatio syntyy …

Motivaatio ja nepsy piirteet Lue lisää »

Kuormittuminen

Kuormittuminen voi olla fyysistä, henkistä, sosiaalista tai psyykkistä. Kaikki kuormittuvat joskus ja jollain tavalla. Kun kuormittuminen on hetkellistä, palaudumme siitä ilman kummempia toimenpiteitä. Kuormittuminen muuttuu haasteeksi, kun se on voimakasta tai pitkäkestoista. Silloin voimavaramme vähenevät, eivätkä aivot ja elimistö ehdi korjata tilannetta. Kuormittuneena tavallisetkin asiat alkavat tuntua hankalilta ja ylitsepääsemättömiltä.

HAASTAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN VASTAAMINEN

Haastavan käyttäytymisen taustalla olevat tekijät voivat olla varsin moninaiset.  Välillä näitä tekijöitä on vaikea tunnistaa. Syynä haastavaan käyttäytymiseen voi olla useamman tekijän yhteisvaikutus tai pidemmällä aikavälillä kertynyt kuormitus. Monet kuormitusta aiheuttavat tekijät ovat ikään kuin elämään kuuluvia asioita. Nepsypiirteisille ihmisille ne ovat kuitenkin usein enemmän. Haastavaan käyttäytymiseen voi tehokkaasti vaikuttaa ympäristöä muokkaamalla, ennakoinnilla ja struktuurilla. …

HAASTAVAAN KÄYTTÄYTYMISEEN VASTAAMINEN Lue lisää »

Scroll to Top